Насърчаване на цифровото доброволчество сред възрастните хора

Относно МОЯ E-PAL

Целта на проекта E-pal е да подобри дигиталните умения на възрастните хора чрез предоставяне на иновативни цифрови образователни инструменти и интервенции, като например дигитално доброволчество, включващо знания, умения и ресурси от сферата на образованието за възрастни, учене чрез преживяване, прилагане на цифрови инструменти и техники за благополучие. С други думи, проектът има за цел да подобри живота на възрастните хора, като им помогне да използват новите технологии чрез специално разработена цялостна образователна програма, основана на техните нужди и изисквания за обучение.

НАРЪЧНИК

Проектът E-pal ще издаде Наръчник за подобряване на ИТ уменията на възрастните хора в перспективата на ученето през целия живот, за да се противодейства на дигиталното им изолиране от нашето съвременно общество.

Това ще бъде постигнато чрез поредица от модули, разработени и предназначени за младите доброволци.

ПАРТНЬОРИ