ПАРТНЬОРИ

Свържете Вашия Град- Брюксел

Свържете Вашия Град- Брюксел

"Connect Brussels" е организация с нестопанска цел съгласно белгийското законодателство, създадена на 19 юли 2019 г. Мисията на организацията е да свързва и насърчава европейските младежи да участват активно в ежедневния граждански живот чрез творчески дейности, активност и доброволен труд. Целта ни е да стимулираме участието в демократичния политически диалог, да укрепим европейската идентичност чрез дейности и да засилим европейската младежка култура, която уважава разнообразието, социалния плурализъм и солидарността. Нашата визия е да се превърнем в основен свързващ център за европейски младежи и младежки центрове в Европа. Заедно с обединената европейска младеж виждаме една по-обединена Европа, без стереотипи, по-сплотена и солидарна, с уважение и равни права за всяка култура и нация.